Geschikt?

Ruimte voor verschillende oplossingen

Mediation is geschikt voor mensen die een conflict met een ander (of anderen) hebben en die dit graag willen oplossen zonder langdurige, kostbare en beschadigende juridische procedures. Mediation is niet geschikt voor mensen die alleen het gelijk bevestigd willen zien, en evenmin de oplossing voor principiële kwesties.

Voorwaarden voor mediation is dat de deelnemers een inspanningsverplichting hebben en de bereidheid hebben om er gezamenlijk uit te komen.

Mediation kan toegepast worden bij vrijwel alle conflicten op het zakelijke, persoonlijke, particuliere en publieke vlak.

Soorten conflicten die opgelost kunnen worden

Zakelijke conflicten kunnen bijvoorbeeld bestaan tussen collega's, medewerkers en leidinggevenden, directie en OR, in maatschappen, vennootschappen, joint ventures, tussen organisaties, klanten en leveranciers, met de overheid.

De onenigheid kan gaan over inhoudelijke kwesties, en ook over hoe men met elkaar omgaat. In de particuliere sfeer kunnen conflicten gaan over familieverhoudingen, erfenissen, echtscheidingen en omgangsregelingen. Met de buren en (semi)overheid zijn er knellende vraagstukken of conflicten en ook daar wordt mediation vaak toegepast.

Niet zelden worden (juridische) adviseurs aanvullend bij mediations betrokken, om te helpen oplossingen te ontwikkelen en om de uitvoerbaarheid en rechtsgeldigheid daarvan te toetsen.

Als financieel-planner heeft de mediator jarenlange ervaring op het gebied van hypotheken, vermogensbeheer, sparen, pensioenen en andere verzekeringen. Op verzoek kan zijn deskundigheid worden ingezet.