Kwaliteitsprotocol

Kwaliteitsprotocol Mediation Midden Nederland (MMN)

MMN staat voor kwaliteit en professionaliteit. Aan de onderstaande punten kunt u ons houden!

Algemeen:

 • Mediators van MMN zijn geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Zij opereren conform het MfN Mediation Reglement en houden zich aan de Gedragsregels voor de MfN Mediator (zie website mfnregister.nl). Daarmee vallen zij onder de Klachtenregeling MfN en de tuchtrechtspraak mediators. Zij voldoen aan de opleidingseisen en de eisen gesteld aan «permanente educatie» zoals die door het MfN zijn opgesteld.

Kwaliteitskenmerken van MMN

 • binnen 24 uur reactie op eerste verzoek
 • binnen 7 dagen een eerste gesprek
 • goede informatie en checks
 • bemiddelt indien relevant naar alternatief
 • hanteert de mediationovereenkomst (MfN)
 • evalueert (anoniem)
 • informeert de opdrachtgever (zonder uiteraard de vertrouwelijkheid te schenden)
 • stelt de (concept) vaststellingsovereenkomst op
 • laat de vaststellingsovereenkomst door deskundige controleren
 • stelt evaluatieformulieren beschikbaar (anoniem)