Mediator

Arie van den Top

arievandentop

Motto:

Waar wegen samen komen ontstaan nieuwe perspectieven.

Profiel

Kwaliteiten:

In de gesprekken bied ik structuur, creëer een veilige omgeving, straal rust uit en wek vertrouwen door respect te tonen voor de gesprekspartners. Ik analyseer scherp en hanteer een praktische en zakelijke aanpak, die met instemming van partijen naar een gezamenlijk resultaat leidt. Dankzij mijn gevarieerde kennis en ervaring heb ik een professionele kijk op de gang van zaken in bedrijven en instellingen ontwikkeld. In de scheidingsmediation schenk ik indien relevant veel aandacht aan het opstellen van een zorgplan voor de kinderen.

Openheid en transparantie zijn sleutelwoorden voor mij, en ik benut jarenlange zakelijke kennis en ervaring gecombineerd met levenswijsheid.

Studie en werk:

Ik studeerde bedrijfskunde en behaalde de diploma’s op het gebied van assurantiën, financiële planning, hypotheken, vermogensbeheer en NMI-mediation. Gedurende 30 jaar heb ik gewerkt in de financiële dienstverlening als adviseur, manager, directeur en zelfstandig ondernemer. Ook ben ik opgeleid, en heb ik ruime ervaring als scheidingsmediator.

Nevenfunkties:

Bij Prokino ben ik lid van de Raad van Toezicht, een grote landelijk werkende jeugdinstelling met een maatschappelijke doelstelling, met een scala aan activiteiten: het bevorderen van de ontwikkeling van 0–23 jarigen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, gezinsbegeleiding en diverse vormen van jeugdzorg. Tevens ben ik lid van de Raad van Toezicht van Meander een landelijke organisatie met internaten voor de opvang en huisvesting voor kinderen van ouders met een trekkend bestaan (bijv. schipperskinderen, kermisgezinnen, circusfamilies).

Deskundig netwerk

Soms blijkt er in een mediationtraject aanvullende expertise nodig te zijn (bijvoorbeeld een accountant, jurist, notaris e.d.). In dat geval kan ik, in overleg met u, een passende deskundige voor u inschakelen. Ik werk samen met enkele betrouwbare en onafhankelijke partners, die allemaal bekend zijn met mediation. U kunt uiteraard ook uw eigen deskundige inschakelen.

Registraties

Registermediator MfN
Mediator ADR
Financieel planner/ Financial Life Planner FLP
Erkend hypotheekadviseur SEH
Register Adviseur in Assurantiën RAiA
Bedrijfskundige HBK