Burenruzie

Twee buren hebben ruzie met elkaar vanwege geluidsoverlast. En omdat zoiets nooit op zich staat, spelen ook nog andere kwesties een rol, zoals last van hondenpoep, verwaarlozing van de tuin met overhangend groen en intimidatie. De politie is er al een paar keer bij geweest, maar dat heeft niet geholpen. Ook het maatschappelijk werk heeft zich ermee bemoeid. De buurt is inmiddels in twee kampen verdeeld, de zaak dreigt te escaleren.

De woningcorporatie heeft er belang bij dat de sfeer en leefbaarheid in de buurt verbetert en stelt mediation voor. Het heeft nogal wat voeten in de aarde voordat iedereen aan tafel zit die deel uitmaakt van het conflict of nodig zal zijn om een oplossing van het conflict mogelijk te maken. Eenmaal met elkaar in gesprek ontstaat over en weer begrip voor elkaars wensen en behoeften en blijkt de één een stuk redelijker dan de ander dacht. Er worden concrete afspraken gemaakt over het gedrag in de buurt en de omgang met elkaar.

Vaak is de behoefte in de buurt groter om elkaar met rust te laten dan dikke vrienden met elkaar te worden. Ook over met rust laten kun en moet je afspraken maken. Afhankelijk van het aantal betrokkenen kan de mediator in overleg een tweede collega inschakelen.