Burger – gemeente

Een burger die in conflict komt met een gemeente vanwege een vergunning of vanwege lokale belastingen voelt zich vaak oplopen tegen muren van onbegrip, onzorgvuldigheid en bureaucratie. Dat geeft een groot gevoel van onmacht.
Voor gemeenten zijn «dwarsliggende» burgers minstens net zo hinderlijk. Ze hebben veel werk aan de bezwaar- en beroepsprocedures die soms jaren duren.

Mediation kan een uitkomst bieden door het scheppen van een setting waarin de burger zijn grieven kwijt kan en de gemeente overtuigend kan aangeven welke kaders gelden. Niet zelden zijn, nadat misverstanden uit de weg zijn geruimd en er weer een open communicatie tot stand is gekomen, praktische oplossingen mogelijk die tegemoet komen aan de wensen van de burgers en toch ook passen binnen de kaders waaraan gemeenten zich hebben te houden. Zo kan veel tijd, werk en ongemak voorkomen worden.