Collegiaal

Twee collega's kunnen niet goed met elkaar overweg. Ze treiteren en beledigen elkaar, ze ontlopen elkaar. De sfeer op de afdeling lijdt eronder, de productiviteit ook. Er gaan dingen fout. Eén van beiden trekt het niet meer en meldt zich ziek. De ander vindt dat prima, de collega’s echter minder want hun werkdruk neemt toe.

In de mediation zitten de beide collega's voor het eerst een keer samen aan tafel, de aanwezigheid van de mediator zorgt voor een veilige setting en structuur in het gesprek. Irritaties worden uitgesproken, misverstanden worden uit de weg geruimd, de beide collega's beginnen ook de goede kanten van elkaar te herkennen en erkennen. Wensen omtrent de wijze van omgang met elkaar worden uitgewisseld. Er worden afspraken gemaakt over hoe de communicatie en samenwerking in de toekomst zal plaatsvinden.

Soms is in de eindfase van de mediation ook de aanvullende betrokkenheid van de leidinggevende of Personeelszaken gewenst of zelfs nodig, bijvoorbeeld als zij bij moeten dragen aan de vervulling van de voorwaarden waaronder de afspraken ook echt kunnen werken.