Echtscheiding

Bij een echtscheiding gaan partners weliswaar uit elkaar maar blijven zij, als er kinderen zijn, wel samen ouders. Dat en de wens om elkaar in het proces van scheiding niet onnodig te kwetsen brengt partners ertoe om te proberen onderling tot afspraken te komen, zonder een juridische procedure te hoeven voeren. Het gaat dan om afspraken over de omgangsregeling, het ouderschapsplan, de alimentatie, de boedelverdeling en de afwikkeling van alle financiële zaken.

De mediation biedt de partners in de eerste plaats de gelegenheid een begin te maken met de verwerking van hun gevoelens omtrent de scheiding. Bij de ene partner is het proces van onthechting in eerste instantie immers al veel verder dan bij de ander. Begrip van die gevoelens over en weer en van wensen omtrent elkaars toekomst is nodig om vervolgens op constructieve wijze tot onderlinge afspraken te komen.

De partnerrelatie mag dan over zijn, de band met de kinderen blijft een heel leven lang. Niemand wil die band verliezen, niemand wil dat de kinderen de dupe worden van een echtscheiding. MMN is zeer deskundig en breed ervaren in de bemiddeling in geval van scheiding. De opgebouwde expertise zit vooral in de sterke combinatie van hoogwaardige financiële kennis en het benutten daarvan in de mediation. Naast de financiële vraagstukken kunnen ook de onderwerpen rondom de zorg voor de kinderen en afspraken over de omgang en opvoeding aan de orde komen. MMN rondt haar werk af met het echtscheidingsconvenant waardoor de kostbare gang naar een advocaat niet meer nodig is. De mediator maakt alle stukken voor de rechtbank gereed. Het verzoekschrift wordt via een advocatenkantoor naar de Rechtbank gezonden. Dit is een aanvullende module naast de basistrajecten in de mediation.

De onderscheiden modules zijn:

  1. analyse financiële positie
  2. ouderschapsplan
  3. alimentatie (partner en kind(eren)
  4. pensioenverevening
  5. convenant