Leverancier – afnemer

Een (kleine) leverancier heeft zijn product afgeleverd bij een (grote) afnemer. Het product blijkt niet te voldoen aan de wensen van de afnemer, dus die weigert te betalen. Maar de leverancier vindt dat hij een goed product heeft geleverd. Nergens is duidelijkheid vastgelegd wat bij de opdrachtverlening is overeengekomen.

In de mediation blijkt dat de leverancier zich gekleineerd voelt door de machtige afnemer. Pas als de afnemer aangeeft, in het algemeen tevreden te zijn met de prestaties van de leverancier, veel waardering te hebben voor de wijze waarop die zijn zaak heeft opgebouwd en de samenwerking in de toekomst graag voort te willen zetten breekt het ijs. Na veel heen en weer wordt gewerkt aan een creatieve oplossing voor beide partijen. Er wordt een reductie van de prijs overeengekomen, in ruil voor steun van de afnemer bij de acquisitie van de producten van de leverancier bij collega bedrijven, daar is de leverancier namelijk veel aan gelegen.

Mediation helpt bij het vinden van een snelle, zakelijke oplossing. Zonder dat de markt lucht krijgt van de onenigheid. Daar hebben zowel afnemer als leverancier belang bij.