Teamwork

Een team functioneert niet goed: er is gedoe en ruzie over wie welke taken moet uitvoeren, de informatie-uitwisseling stokt, daardoor worden er fouten gemaakt die gecorrigeerd moeten worden, dat maakt weer dat de werkdruk toeneemt, er ontstaan achterstanden, er heerst onverschilligheid en cynisme, de collegialiteit is onder de maat. Een survivaltocht in de Ardennen heeft voor een tijdelijke opleving van de sfeer gezorgd maar eenmaal terug op de werkplek blijken de oude patronen zich hardnekkig te handhaven.

Een groepsmediation wordt gestart. In gestructureerde gesprekken kunnen teamleden uitspreken waar de angel(s) precies zit(ten) en zo wordt snel tot de kern doorgedrongen en kan de lucht worden geklaard. Nadat een heldere taakverdeling is overeengekomen en ieders plek in het team duidelijk is bepaald wordt gekeken hoe het team onderling verder kan functioneren en welke afspraken daarvoor nodig zijn.

Hoe langer de slechte situatie bestaat, des te langer het duurt voordat het vertrouwen in elkaar weer terug is. Maar dankzij een gezamenlijke krachtsinspanning kan de teamspirit weer spoedig terugkeren.