Wat is het MfN?

mfn

Het MfN-register (MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland) wordt beheerd en onderhouden door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). In het MfN-register zijn alleen gekwalificeerde mediators opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de SKM. Uiteraard zijn deze mediators onafhankelijk en onpartijdig. MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil (permanente educatie). Daarnaast zijn MfN-registermediators gebonden aan een bepaalde werkwijze.

Erkenning en registratie

Register-mediator is een beschermde beroepsbenaming.

De MfN-erkenning zorgt voor het mogen hanteren van de beschermde titel.

MfN Mediators zijn mediators die zich hebben laten inschrijven in het MfN-register nadat ze met succes een erkende basisopleiding hebben gevolgd. Ze moeten hun mediation-kennis jaarlijks bijhouden door een volgen van opleidingen, intervisies en co-mediations en voldoen daarmee aan de eisen van Permanente Educatie, opgesteld door het MfN.

Klachtenregeling

Het MfN kent een Reglement en Gedragsregels, waaraan alle bij het MfN ingeschreven mediators zich houden. Partijen die niet tevreden zijn over het functioneren van een MfN mediator kunnen een klacht indienen bij het MfN (Klachtenregeling). Wordt de klacht niet goed opgelost dan kan een beroep worden gedaan op tuchtrechtspraak. Dit alles om de kwaliteit van mediations te waarborgen en te verhogen.

Voor meer informatie, zie de website van het MfN: mfnregister.nl