Scenarios

Soms staat u voor de keuze langs welke weg u een geschil op wilt lossen als u al van alles geprobeerd heeft. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van situaties die uitstekend met behulp van mediation kunnen worden opgelost.

U kunt natuurlijk ook, al dan niet via een advocaat, naar de rechter gaan om uw recht te halen. Onderstaand schetsen wij de voordelen van mediation ten opzichte van een gerechtelijke procedure.

Mediation Gerechtelijke procedure
Oplossing in eigen hand De rechter bepaalt de uitkomst
Creatieve oplossing mogelijk Alleen juridisch bepaalde oplossing
Belangen worden erkend Vonnis op basis van rechten, plichten en bewijzen
Toekomstgerichte oplossing Oplossing gebaseerd op heden en verleden
Oog voor inhoud en relatie Oog voor juridische inhoud
Uitkomst alleen voor partijen Vonnis openbaar
Emoties krijgen een passende plek Geen procesbegeleiding