School

Een leerling die gepest wordt, een leraar die een conflict heeft met een ouder, een klas waar veel problemen zijn, een leraar die van seksuele intimidatie wordt beschuldigd, conflicten in de docentengroep. Scholen zijn complexe leefgemeenschappen en de kans op conflicten, van uiteenlopende aard, is groot. Een aantal scholen in Nederland heeft al ervaring met bemiddeling door (oudere) scholieren bij conflicten tussen leerlingen onderling (zgn. peer-mediation). Ook individuele mediation is voor scholieren onderling of in relatie met docenten heel geschikt.